Alle trenger en engel….

Når jeg legger meg til hvile,
tretten engler om meg står.
Tvende ved min høyre smiler,
tvende til min venstre går,
to på vakt ved hodeputen,
to ved foten dessforuten,
to meg dekker,
to meg vekker,
en meg viser
alle himlens paradiser.

Fra Henrik Wergeland 

Da jeg var barn syntes jeg dette var fantastisk. Tenk at alle disse englene var der bare for meg. Der var et bilde ved sengen med dette diktet og jeg tenkte mye på det. Den tryggheten og den tilliten til at det alltid ville være noen der for meg, noe opphøyet og guddommelig og helt fantastisk. En boble som ikke brast før jeg etter hvert oppdaget at det var ikke helt slik. Triste ting skjer og mennesker er ikke bare gode.

Hvordan noen kan ha en overbevisning som fører til at man med kaldt blod kan myrde mennesker som ikke har gjort deg noe. Muslimer i fredagsbønn, menn, kvinner og barn. Ufattelig og veldig veldig trist.

Man skulle ha 13 engler og en tro på at det gode i oss skulle seire over det som ikke er så bra. Kanskje englene kan være alle de de bryr deg om og kanskje man selv kan være en engel for alle rundt seg. Ikke dømme, ikke fordømme, men har godhet nok i hjertet til å se andre mennesker i et positivt syn.

6 kommentarer

Siste innlegg