Ville det ikke vært lurt……

Verden forandrer seg fort nå. De allianser som har vært er sårbarere enn noen ganger før. Vi har maktpersoner som kan skremme selv den mest optimistiske. Tollbarrierer kan på et tidspunkt bli problematisk både når det gjelder import og eksport. Klimaet er i endring og man kan ikke lengre si at det er naturlig. Vi bør på mange måter ta skjeen i en annen hånd og ta dette på alvor. 

Før i år var vi på Island. Der tenker de på en annen måte og selv om forutsetningene er litt smartere og har de etter min oppfatning den rette ideen når det gjelder matproduksjon og import av dyr. De dyrker maten sin selv og passer seg for smitte. Jeg har alltid ment at det er en feil at ikke vi satser mere på landbruk og matproduksjon. Vi burde se litt den veien vi også før det er for seint. Det er matmangel i verden og da sier det seg egentlig selv. Sett alle ledige hender i arbeid for å produsere det verden virkelig trenger og tenk på fremtiden for våre barn og barnebarn, 

Siste innlegg