Frodiths sommerutfordring. Jordbær.

Silje, Åsta og Jon Snow er like ivrige på markjordbærplassen. Silje plukker i koppen, mens de andre to spiser etter hvert.

14 kommentarer

Siste innlegg