Sanne ord…..

Når du er lykkelig,
skal du se dypt i ditt hjerte,
og du vil oppdage at bare det
som har gitt deg sorg 
kan gi deg glede.

Når du er ulykkelig, 
skal du igjen se inn i ditt hjerte,
og du vil oppdage at du gråter
for det som før har gitt deg lykke.

Noen av dere sier:  
“gleden er større enn sorgen”,
andre sier: “Nei, sorgen er størst”.

Men jeg sier at de er uatskillige.
Sammen kommer de, og når den ene
sitter alene med deg ved ditt bord,
skal du huske at den andre
sover i din seng. 

(Fra “Profeten” av Kahlil Gibran.)

6 kommentarer

Siste innlegg