Et dommersukk!

  •   

Dette verset fant jeg i en oversikt over Trondheim Lagmannsrett, godt skrevet synes nå jeg..

 

Går grensen nå her eller der?

Er naboens grav til besvær?

Skal barnet forbli hos sin mor

eller flytte til far som nyss for?

 

Bør ansatt få “bli ved sin lest”

eller slutte som sjefen syms best?

Skal kunden få heve sitt kjøp?

og få gjen det hele beløp?

 

Må NN ha fengsel som straff

når slaget så vidt bare traff?

Gid ungdommen sluttet å slåss

så slapp de å komme til oss!

 

Mon forlik vil være til gavn

og lette på saksøkers savn?

Er mekling da veien å gå

om tvisten god sluttstrek skal få?

 

Sukk, mangt bør man på seg forstå

og dertil forsiktig og trå

om saken skal ende i ro.

Man burde hett Salamo…

 

Siste innlegg